Eigenschappen

  • Twee componenten, oplosmiddelvrije, snel uithardende polyurethaan grondering
  • Lange verwerkingstijd en snelle uitharding
  • Uitharding grotendeels onafhankelijk van vocht - en temperatuursinvloeden
  • Korte overwerkingstijd
  • Primer met actieve corrosiebeschermende pigmenten

Toepassingen

  • Actieve corrosiebeschermende primer onder epoxyhars- of polyurethaancoatingen
  • Verwerking bij ongunstige weersomstandigheden
  • REACh-beoordeelde blootstellingsscenario’s: watercontact periodiek, inhalatie periodiek, verwerkin

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123