Uitdagingen en oplossingen

Drinkwater is ons belangrijkste levensmiddel en heeft bijzondere bescherming nodig. In de watercirculatie, van de winning tot aan de reiniging en zuivering, loopt het water door vele bouwwerken. Vooral de opslag in drinkwaterreservoirs is daarbij bijzonder belangrijk.

 

Drinkwater kan het onbeschermde beton van drinkwaterreservoirs ook beschadigen. Zelfs hoogvaste betonsoorten kunnen door water met bijv. een gering mineralengehalte of door schurende krachten voor de lange termijn worden aangetast. Daarnaast ontstaan er in drinkwaterleidingen telkens weer lekkages die soms tot grote verliezen leiden. MC ondersteunt u bij de renovatie van drinkwaterreservoirs en transportleidingen met deskundig, persoonlijk advies en een uitgebreid productassortiment.

Afdichten van scheuren voor het behouden van de bouwmaterie

Afdichten van drinkwaterconstructies
Afdichten van drinkwaterconstructies met eersteklas injectiesystemen

Door statische en/of dynamische belastingen komen er vaak scheuren voor in drinkwaterreservoirs. De gevolgen: waterverlies en een grotere beschadiging van de bouwmaterie. Daarbij hoeft de binnencoating van het reservoir niet per sé over het volledige vlak te zijn beschadigd.

Ongeacht of deze als voorbereidende maatregel of als snelle en permanente afdichting van scheuren wordt ingezet – wij bieden u bijv. met MC-Injekt 2300 TOP en MC-Injekt 3000 HPS geteste injectiesystemen die zonder meer kunnen worden gebruikt, wanneer ze in contact gaan komen met drinkwater. Daarbij kiest MC voor injectiesystemen op basis van polyurethaan en voor harsen met hydrostructuur; zowel in een elastische als in een stugge uitvoering.

Duurzaam repareren van beschadigd beton

Uitgebreide oppervlaktebescherming in drinkwaterreservoirs

Drinkwater heeft vaak een beschadigend effect op de bouwmaterie van opslagvoorzieningen. Daarbij speelt het mineralengehalte van het water een bijzondere rol. Zeer zacht water, arm aan mineralen, lost onbeschermd beton geleidelijk op. Daarbij ontstaan uitloging van het bindmiddel en gevolgschades die zich kunnen uitbreiden tot het gebied dat relevant is voor de stabiliteit.


Met de uiterst bestendige oppervlaktebeschermingssystemen MC-RIM PW 101 en MC-RIM PW 301 bieden wij u high-performance-coatings aan op mineraalbasis. Hun voortdurende compactie zorgt voor maximale zekerheid en duurzaamheid. Het assortiment wordt gecompleteerd door het betonvervangingssysteem MC-RIM PW 201, de silicium spuitmortel MC-RIM PW 40 en het voor drinkwater geschikte spuitbeton MC-RIM PW 80.

Renoveren van beschadigde drinkwaterleidingen

Renoveren van beschadigde drinkwaterleidingen
Renoveren van beschadigde drinkwaterleidingen
Renoveren van beschadigde drinkwaterleidingen
Met het totale renovatiesysteem van MC

Drinkwaterreservoirs bevinden zich vaak buiten de grootstedelijke gebieden. Daardoor moeten lange afstanden worden overbrugd door middel van regionale transportleidingen. Maar ook stedelijke distributienetwerken beschikken over dergelijke leidingen voor het transport van drinkwater. Materiaalveroudering, agressieve bodems in de beddingzone of statische en dynamische belasting leiden telkens weer tot schades aan drinkwaterleidingen.

Met de Konudur PW-Liner is een renovatiesysteem voor drinkwaterbuizen beschikbaar dat voldoet aan de hoogste eisen aan corrosiebescherming en dichtheid. Geïmpregneerd met het epoxyhars Konudur 180 PW, is de Konudur PW-Liner een Klasse C-liner (gebaseerd op DIN EN ISO 11295) en is deze aantoonbaar bedrijfsveilig en hygiënisch.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123