Uitdagingen en oplossingen

Al van oudsher is de tunnelbouw een bijzonder specialisme van technisch ingenieurs. Van doorslaggevende betekenis voor het succes is, naast de zorgvuldige planning en uitvoering, het optimale samenspel tussen machinetechniek en toegepaste, speciale, chemische producten. Ondanks de best mogelijke planning, krachtige technologieën en een optimaal ontwerp kan kunnen er echter ook gedurende de voorbereiding problemen voorkomen met het aanwezige gebergte. Om uw tunnelbouwproject te laten slagen, biedt MC u speciaal op uw bouwvoorzieningen toegespitste systeemoplossingen aan – vanaf de voorbereiding tot en met de reparatie. Benut onze ervaring van tientallen jaren in internationale, grote projecten om tevreden te kunnen zijn en met de wetenschap dat u het optimale productsysteem voor uw project gaat gebruiken.

Bodemconditionering voor gronddrukschilden

Efficiënte voorbereiding bij de machinale tunnelbouw

De machinale tunnelbouw is tegenwoordig een veilige en efficiënte voorbereidingsmethode die met name in lastige geologische formaties evenals in binnensteden wordt toegepast. Naast Gripper- en Slurry-TBM's is de EPB-technologie (Earth Pressure Balance) bijzonder belangrijk, omdat deze een rendabele methode is voor het verdere verloop. Het efficiënte gebruik van gronddrukplaten vereist een gelijkmatige stutting van het werkfront, waarbij de afgebroken bodem is bestemd als steunmedium. Om de vereisten te bereiken die aan het steunmedium worden gesteld, worden maatregelen uitgevoerd voor bodemconditionering. MC biedt met MC-Montan Drive speciaal aan de geologische verhoudingen aangepaste bodemconditioneringsmiddelen, waarmee u een hoog werktempo combineert met een grote mate aan veiligheid en milieuvriendelijkheid.

Ringspleetmortel voor opvullen en stabiliseren

Betrouwbaar ingebedde tunnelbuizen dankzij individueel ontwikkelde mortelsystemen

De ringspleet die tijdens de voortgang ontstaat tussen schild en aanwezige bodem, wordt met een ringspleetmortel opgevuld en gestabiliseerd. Daardoor kunnen maaiveldzettingen en het loswerken van het aanwezige gebergte worden geminimaliseerd. De ringspleetmortel die over de volledige oppervlakte is geperst, is stijf en sterk, zodat deze voldoet aan het aanwezige gebergte. MC heeft met het MC-Montan Grout-systeem aangepaste 1 K- en 2K-ringspleetmortelrecepten gereed die specifiek kunnen worden aangepast voor het aanwezige gebergte. Zo krijgt iedere tunnelbuis de optimale inbedding bij minimale zettingen.

Onderling afgestemde, speciale chemie en machinetechniek

Totaalsysteem van één producent

Van doorslaggevende betekenis voor het succes in de tunnelbouw is, naast de zorgvuldige planning en uitvoering, het optimale samenspel tussen machinetechniek en toegepaste, speciale chemie. Voor de bodemconditionering en de afdichting van de schildstaart biedt MC totaalsystemen bestaande uit machinetechniek en speciale chemie, waarmee u zeer hoge prestaties bereikt. Bij de bodemconditionering krijgt u bij de toepassing van de HDT Montan Device CT buitengewone schuimkwaliteiten en uitstekende conditioneringsresultaten; ook bij lastige geologische omstandigheden. Ook voor de afdichting van de schildstaart zijn niet alleen eersteklas afdichtingsmassa's, maar tevens een optimale pomp- en opvoertechniek belangrijk. Met onze speciale pomp en de perfect daarop afgestemde afdichtingsmassa's blijft de schildstaart dicht.

Tunnelsegmenten van de duurzaamste en hoogste betonkwaliteit

Kwaliteit voor de hoogste vereisten

Naast drukkende krachten uit het overkappende gebergte behoren de voortgangsdrukkrachten tijdens de voortgang van de tunnel tot de hoofdbelastingen van een tunnelsegment. Daarom zijn grotendeels gewapende componenten met beton van topklasse een basisvoorwaarde.

 

MC biedt u een uitgebreid productassortiment uit hoogvermogens-vloeimiddelen, uithardingsversnellers, vertragingsmiddelen, stabilisators, middelen voor de vorming van luchtporiën, betonhulpstoffen evenals betonscheidingsmiddelen. Samen met onze deskundigen in de betontechnologie stellen wij voor u een individuele, op uw project toegespitste totaaloplossing samen om de vereiste kwaliteit en duurzaamheid te bereiken van uw tunnelsegmenten.

Spuitbeton voor beveiliging, verzegeling, versterking, egalisatie en afdichting

Kwaliteit en beveiliging bij de conventionele tunnelbouw

De mijnwerkers- of ook wel conventionele tunnelbouw genoemd, wordt wereldwijd toegepast. Het spectrum van de voortgangsmethoden varieert van de voortgang bij los gesteente tot de springstofmethode. Daarbij wordt ook spuitbeton ingezet voor de tijdelijke beveiliging, verzegeling, kantenversterking van het gebergte en egalisatie van het uitgegraven profiel, evenals voor de afdichting. De kantversterking sluit de kloven en voorkomt kleine breuken naderhand, waardoor het gewelfde effect van de berg wordt geactiveerd. Ongeacht of het gaat om de droogspuit- of de natspuitmethode produceert u met het productassortiment van MC dat bestaat uit versnellingsmiddelen, hoogvermogens-vloeimiddelen, vertragingsmiddelen, betonhulpstoffen evenals uithardingsversnellers, het optimale spuitbeton voor uw toepassing.

Spuitbare afdichtingsmembranen voor een betrouwbare tunnelafdichting

Permanent dicht en uiterst bestendig

De afdichting in de conventionele tunnelbouw wordt uitgevoerd met kunststof afdichtingsbanen of met spuitbare afdichtingsmembranen. Beide systemen hebben hetzelfde doel – een droge tunnel waarborgen gedurende een geplande levensduur van ruim 100 jaar. Dit doel stelt bijzonder hoge eisen aan de afdichtingssystemen. Ze beschermen de draagconstructie en de technische installaties, en verzekeren een storingsvrije uitvoering van de werken. Daarbij moet de afdichting zowel bij chemische als bij mechanische belastingen standhouden.

 

Met het afdichtingsmembraan MC-Montan Shot Seal dat volgens de droogspuitmethode wordt aangebracht, heeft MC een krachtige en flexibel te gebruiken afdichtingsoplossing klaarstaan voor uw tunnelbouwproject. Deze kan ook daar worden ingezet waar lastige geometrieën worden aangetroffen, zoals in gebieden met stationsconstructies, dwarsgangen of toegangsstolsels.

Maatregelen tijdens de voortgang voor stabilisatie, afdichting en reparatie

Minimaliseren van risico's tijdens de tunnelvoortgang

Ondanks de beste planning, krachtige technologieën en een optimale ontwerp kunnen er reeds tijdens de voortgang van de tunnel problemen ontstaan met het aanwezige gebergte. In dergelijke gevallen worden maatregelen genomen om de voortgang te begeleiden, waarmee de nagestreefde voortgangsprestaties worden bereikt bij de grootst mogelijke veiligheid. Met MC-Montan Injekt en MC-Injekt biedt MC toppresterende, betrouwbare en uiterst snel en langdurig werkende speciale injectiesystemen aan voor stabilisatie en afdichting van het gebergte, oppervlakte- en voegafdichting, evenals voor de renovatie van scheuren en holle ruimten. Daarmee kunnen schades en lekkages aan de tunneluitbouw of de tunnelmantel na de eerste fasen direct worden gerepareerd. Bovendien minimaliseren andere vroegtijdig geïmplementeerde betonreparatie- en oppervlaktebeschermingsmaatregelen de risico's voor de betreffende constructies. Dat bespaart niet alleen toekomstige reparatiekosten, maar heeft ook een positief effect op de duurzaamheid van de totale constructie.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123