Uitdagingen en oplossingen

Als toonaangevend technologiebedrijf op het gebied van betontechniek voor energiecentraletoepassingen, biedt MC een uitgebreide reeks oplossingen aan voor zowel de constructie als het onderhoud van warmtecentrales; ongeacht of deze gas- of kolengestookt of nucleair zijn. Met hun uiteenlopende kennis over betonhulpstoffen en structurele afdichtingsystemen tot en met speciale beschermings- en reparatietechnologieën, kunnen onze deskundigen voor energiecentrales zich doeltreffend focussen op het verduurzamen en zodoende op het verlengen van de levenscyclus van de betreffende centrales.

Betonsoorten voor iedere toepassing

Optimaliseer uw beton met additieven en hulpstoffen van MC

Er worden vele en uiteenlopende eisen gesteld aan de typen beton die in energiecentraleconstructies worden gebruikt. Het spectrum omvat ongewapend beton voor vloeren en funderingen, typen beton die zijn aangepast aan stijgende en hellende bekistingconstructies, zuur- en hydrolysebestendige typen beton voor de natuurlijke luchtstroom van koeltorens met rookgasuitstoot en daarnaast nog veel meer. Met additieven en hulpstoffen van de productfamilies PowerFlow en Centrilit van MC kan elk ontwikkeld betonmengsel gebruiksklaar worden geoptimaliseerd voor het onderhanden werk.

Verbeterde constructies van schoorstenen en koeltorens

Naadloos bouwen met blijvende weerstand

Er worden met name hoge eisen gesteld aan de typen beton die zijn ontwikkeld voor stijgende en hellende bekistingconstructies die worden toegepast bij het bouwen van schoorstenen en koeltorens met een natuurlijke luchtstroom – hier is de ononderbroken voortgang van de bouw een vereiste. Versnellers van de MC-FastKick-serie zijn in het bijzonder ontworpen om de vereiste hoge beginsterktes te bereiken. MC biedt ook een grote reeks betrouwbare, doeltreffende scheidingsmiddelen aan uit de productfamilie Ortolan om te verzekeren dat betonoppervlakken zo glad en zonder porositeit blijven als mogelijk is.

 

Koeltorens met rookgasuitstoot worden aan de binnenmantel blootgesteld aan hoge niveaus zuurcondensaat met pH-waarden die hoger zijn dan 3,5. Door Centrilit NC te gebruiken, een nieuwe generatie fylosilicaat, of Centrilit-Fume SX, een speciale siliciumpasta, alleen of in combinatie met superplastificeerders uit de productfamilie MC-PowerFlow, kunt u beton maken dat uitermate zuur- en hydrolysebestendig is om uitgebreide werkmaatregelen te verzekeren zonder de noodzaak voor tussentijds onderhoud.

Eenvoudig, snel en betrouwbaar afdichten van energiecentrales

Eenvoudig, snel en betrouwbaar afdichten van energiecentrales
Eenvoudig, snel en betrouwbaar afdichten van energiecentrales
Eenvoudig, snel en betrouwbaar afdichten van energiecentrales
Met klassieke en bitumenvrije afdichtingsbarrières van MC

Met name in de energiecentralesector moet de structurele afdichting uiterst veilig, betrouwbaar en duurzaam zijn. Lekkages en schade door opstijgend vocht kunnen leiden tot ernstige gevolgproblemen. Daarom bieden wij planners, bestekschrijvers, opdrachtgevers en verwerkers tijdbesparende, rendabele en betrouwbare oplossingen aan die variëren van klassieke, dikke bitumencoating uit de Nafuflex-productfamilie tot de bitumenvrije, "groene" structurele afdichtingsbarrières uit de Expert Proof-familie – ze worden allemaal ondersteund door een uitgebreid servicepakket om u een maximale veiligheid te bieden vanaf de planning tot het eindresultaat.

Beschermen van energiecentrales voor verbeterde duurzaamheid

Met nieuw ontwikkelde systemen voor betonnabehandeling en oppervlakbescherming

Als u scheurvorming wilt voorkomen en een volledige hydratatie van het beton mogelijk wilt maken, adviseren we een vroege nabehandeling van het beton van de MC. Een nabehandeling van vers beton is bij dergelijke blootgestelde constructies met klassieke procedures niet te realiseren. Nabehandeling met een hechting-verminderend nabehandelingsmiddel is niet gewenst, als er later nog een oppervlakbescherming of een gekleurde vormgeving van buitenvlakken moet plaatsvinden. Dus waarom niet twee vliegen in één klap slaan? Met de MC-deklaag 702 krijgt u een beproefd systeem, dat de nabehandeling van beton combineert met oppervlakbescherming. Door het aanbrengen op het verse stabiele beton vervalt de ondergrondvoorbereiding; de volgende laag hecht uitstekend en permanent.

Voor ernstiger belaste gebieden, zowel in koeltorens met rookgasuitstoot als in de neerslaggedeelten van schoorstenen, bieden wij u MC-DUR VS NR 3 en MC-DUR VS-PUR aan. Dat zijn producten met een bewezen staat van dienst in meer dan 200 koeltorens. Als alternatief kan onze meest recente generatie systemen voor oppervlakbescherming, MC-DUR 2496 CTP, snel en veilig onder vrijwel alle weersomstandigheden worden toegepast.

 

Als het nodig is om vóór het aanbrengen van de laag de ondergrond te egaliseren en poriën en krimpholtes af te sluiten, zijn daarvoor Zentrifix F 82 XX en Zentrifix EC 6 de ideale fijnmortel en fijnplamuur. Deze kunnen eenvoudig en zonder nabehandeling worden aangebracht.

 

Verbeterde constructies van schoorstenen en koeltorens

Verbeterde constructies van schoorstenen en koeltorens
Verbeterde constructies van schoorstenen en koeltorens
Verbeterde constructies van schoorstenen en koeltorens
Vervangingssystemen voor beton voor maximale zekerheid

Gezien hun blootgestelde ligging en de lengte die van hun gebruikslevensduur wordt verwacht, vereisen betonnen koeltorens en schoorstenen reparatie- en oppervlakbeschermingssystemen die zijn toegespitst op hun servicevereisten. Met Nafufill SC 08, Nafufill GTS en Nafufill GTS-HS bieden wij vervangingssystemen voor beton aan die aan al die specificaties kunnen voldoen. De technische eigenschappen van deze producten zijn beter dan is gespecificeerd in enige bekende norm, wat betekent dat ze de hoogste mate van zekerheid bieden; of het nu gaat om structurele versterking of veerkracht tegen indringende aanvallen. Zoals is vereist volgens de Duitse praktijkrichtlijn, bijvoorbeeld de VGB-Richtlinie 613, worden deze systemen niet aangetast door nabehandelingswerkzaamheden. Voor reparaties op kleine schaal leveren de vervangingssystemen voor beton, Nafufill KM 250 en Nafufill KM 250-HS, een uitstekende oplossing die met een troffel wordt aangebracht

Verduurzaming van koeltorens en schoorstenen voor de lange termijn

Doeltreffende oplossingen voor oppervlakbescherming

Indien deze werden blootgesteld, moeten betonnen buitenoppervlakken van koeltorens en schoorstenen naar behoren worden verduurzaamd voor de lange termijn. De toegepaste oppervlakbeschermingssystemen dienen bestand te zijn tegen uiteenlopende aantastingsfenomenen – zowel operationeel als milieutechnisch. Met de modulaire MC-Color-familie voor oppervlakbescherming kunt u er zeker van zijn dat u voldoet aan alle eisen die wellicht voorkomen. De reeks, die bestaat uit de drie productlijnen MC-Color Proof, MC-Color Flair en MC-Color Flex, heeft een oplossing voor vrijwel elk vereistenprofiel: transparant, gepigmenteerd of scheuroverbruggend, met bescherming tegen graffiti als extra optie. MC-Color biedt zelfs snelle, rendabele systeemoplossingen voor de nabehandeling van betonvervangingen.

 

Voor ernstiger belaste gebieden, zowel in koeltorens met rookgasuitstoot als in de neerslaggedeelten van schoorstenen, bieden wij u MC-DUR VS NR 3 en MC-DUR VS-PUR aan. Dat zijn producten met een bewezen staat van dienst in meer dan 200 koeltorens. Als alternatief kan onze meest recente generatie systemen voor oppervlakbescherming, MC-DUR 2496 CTP, snel en veilig onder vrijwel alle weersomstandigheden worden toegepast.

 

Afwisselend natte en droge modi voor de schoorsteenwerking? Met MC-DUR 1450 CP is een systeem voor oppervlakbescherming beschikbaar dat zowel mineraal- als staalhoudende substraten beschermt tegen de gevolgen van zuur condensaat.

Permanente bescherming van constructies tegen vervuiling

Permanente bescherming van constructies tegen vervuiling
Permanente bescherming van constructies tegen vervuiling
Permanente bescherming van constructies tegen vervuiling
Uiterst veerkrachtige en bestendige coatings

Bent u op zoek naar een permanente bescherming van uw verzamelreservoirs voor bluswater en koeltorens, of van andere constructies die worden blootgesteld aan verontreinigd water? Dan heeft u die met MC-RIM Protect gevonden: een waterdichte, osmosebestendige minerale coating waarvan de functionaliteit en duurzaamheid zich al tientallen jaren heeft bewezen, met uitstekende bescherming die zelfs wordt geboden bij blootstelling aan verhoogde chloorconcentraties (bijv. in mariene omgevingen).

 

De coating van opvangtanks voor transformatorolie in bestaande gebouwen is nauwkeurig werk. Zentrifix F 92 is ondoordringbaar voor transformatorolie en verontreinigd water, maar open voor waterdampdiffusie – wat met name belangrijk is als er geen dampafdichting is. Deze beschikt tevens over uitstekende eigenschappen voor scheuroverbrugging in overeenstemming met de strenge vereisten van bijvoorbeeld de Duitse Wet op waterbronnen. Dit beschermingsproduct voldoet aan alle eisen en werd met succes toegepast in diverse referentieprojecten.

High-end coatings voor snelle applicatie op industriële vloeren

High-end coatings voor snelle applicatie op industriële vloeren
Mechanisch veerkrachtig, chemisch bestendig, geleidend of isolerend

De eisen aan vloeren zijn net zo gevarieerd als hun gebruik. Productiefabrieken, verzamelbassins voor chemische stoffen, batterijcentra, regelkamers – ze hebben allemaal hun specifieke vereisten. Met onze MC-DUR-vloercoatingsystemen zijn wij in staat om de juiste oplossing te leveren om verhoogde, mechanische veerkracht en chemische bestendigheid te bieden met de keuze uit geleiden of isoleren als verdere optie.

 

Een snelwerkend systeem nodig? Bijvoorbeeld wanneer de werkzaamheden op vrijdagmiddag beginnen en het productiewerk op die maandag daarna weer van start gaan? Bekijk dan eens het complete vloersysteem van MC voor snelle toepassing dat bestaat uit de uiterst sterke herprofilering van MC-Floor Screed, het MC-Floor Connect-assortiment met geluidsreducerende voegenstrips en de sneluithardende, uitzonderlijk bestendige coating met hoge prestaties, MC-Floor TopSpeed.

 

De nieuw ontwikkelde MC-Floor Screed voor industriële vloersystemen biedt een betrouwbare oplossing voor de snelle reparatie voor zwaar belaste industriële oppervlakken, met onder meer de eigenschappen van snelle uitharding en een hoge slijtagebestendigheid. In de tussentijd maakt het MC-Floor TopSpeed-systeem het mogelijk om industriële vloeren en externe oppervlakken binnen slechts enkele uren te installeren en na slechts 48 uur zijn deze volledig belastbaar.

Injectiesystemen met hoge prestaties

Injectiesystemen met hoge prestaties
Afdichten van scheuren en holle ruimten en het verduurzamen van de constructie

Het is niet ongebruikelijk dat scheuren in gewapend beton diep doordringen tot in de wapeningszone of zelfs volledige componenten scheiden, waarbij – indien daar niets aan wordt gedaan – ook holle ruimten zich ontwikkelen. Verontreinigingen, zoals water of chloor, kunnen vervolgens het constructieweefsel ongehinderd binnendringen. Vaak veroorzaken deze ernstige schade die waarschijnlijk de stabiliteit van de volledige constructie in gevaar brengt. Met onze MC-Injekt-injectiesystemen kunt u scheuren, voegen en holle ruimten in betoncomponenten betrouwbaar en permanent afdichten, en de functionele integriteit van de constructie herstellen plus de duurzaamheid verbeteren.

Systemen voor de versterking van secundaire componenten

Rendabel herstellen van de structurele sterkte

Onze MC-DUR CFK-lamellen (CFRP-strips) en MC-DUR CF Sheets (CFRP-vezelvlieswikkeling) zijn bestemd om verzwakte constructies – met name degene met onvoldoende, een gecorrodeerde of beschadigde wapening – te herstellen naar hun oorspronkelijke sterkte tegen in vergelijking lage kosten en op relatief gemakkelijke wijze.

 

De buigsterkte kan vlug worden bereikt; zowel met de MC-DUR CFK-lamellen die in sleuven worden gelijmd of op het oppervlak van de component, als door deze te omwikkelen met MC-DUR CF Sheets. En deze systemen kunnen ook uitstekend worden gecombineerd met de structureel doeltreffende betonvervangingssystemen van de Nafufill-serie om een echte synergetische oplossing te bereiken.

Systemen voor onderhoud en reparatie van ondergrondse infrastructuren

Doeltreffend herstel van rioleringen en mangaten

Moet u uw mangaten, rioleringen of vetvangers herstellen? Onze productsystemen uit de Ombran-productfamilie zijn gemakkelijk toe te passen en zijn uitzonderlijk bestendig tegen uiterst agressieve mechanische en biochemische aanvallen. Deze bieden u alles dat u nodig hebt voor het volledige spectrum van herstelwerkzaamheden bij ondergrondse en toegankelijke rioleringsconstructies en -componenten.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123