Uitdagingen en oplossingen

De zuivering van rioolwater wordt juist nu, tegen de achtergrond van sterk toenemend waterverbruik en beperkte watervoorraden, zeer belangrijk. Hiervoor worden zuiveringsinstallaties gebruikt die door de dagelijks belasting beschadigd raken. Zowel bij de bouw als bij de reparatie van dergelijke zuiveringsinstallaties bent u als exploitant, professionele planner of vakman in dezelfde mate nodig. Van de planning tot aan de controle van het resultaat staan wij met onze knowhow, jarenlange ervaring en langdurig effectieve productsystemen aan uw zijde: persoonlijk, deskundig en met praktijkgerichte oplossingen.

Beschermen van gewapend beton tegen ernstige mechanische aantastingen

Beschermen van gewapend beton tegen ernstige mechanische aantastingen
Beschermen van gewapend beton tegen ernstige mechanische aantastingen
Beschermen van gewapend beton tegen ernstige mechanische aantastingen
De eersteklas coatings van MC bieden optimale bescherming

Het gewapend beton in toevoergoten, in de grove en fijnfilterinstallatie, in de zandvanger, in het schroefhefwerk en op de schraperband wordt dagelijks zeer sterk mechanisch belast. Vooral in het schroefhefwerk leidt dit tot een toenemende prestatiedaling en stijgende energiekosten.

 

Met MC-RIM PROTECT-MR, de bijzonder slijtbestendige, mineralen oppervlaktecoating, kunt u mechanisch hoger belaste wand- en bodemoppervlakten optimaal beschermen. Bovendien is deze bij uitstek geschikt voor de nauwkeurig passende bekleding van schroeftroggen onder het lopende bedrijf van de transportschroef. Voor de reparatie van schraperbanden en de daaraan verbonden grotere laagdiktes bieden wij u de zeer sulfaatbestendige oppervlaktecoating MC-RIM PROTECT-H aan die wij speciaal voor deze vereisten hebben ontwikkeld.

Duurzame reparatie en bescherming van open zuiveringsbekkens

Langdurige bescherming met MC-RIM PROTECT

Zandvanger, vetvanger, filterinstallatie, voorzuiverings-, activerings- of nazuiveringsbekken – het materiaal dat voor deze constructies het meest wordt toegepast, is gewapend beton. Door het continue, intensieve gebruik zijn de wand- en vloeroppervlakken blootgesteld aan talloze fysische en chemische belastingen. Op den duur kunnen deze de betonfundering beschadigen en in het extreme geval tot volledige uitval van de constructie leiden.

 

Als open bekkens worden gerepareerd, dan zijn de coatings MC-RIM PROTECT, MC-RIM PROTECT-ST en MC-RIM PROTECT-H met hun lage poreusheid en hun hoge weerstand tegen agressieve stoffen in het rioolwater perfect geschikt voor de harde eisen in waterzuiveringsinstallatie. Om de uitvaltijden van een bekken zo gering mogelijk te houden, dient de reparatie snel te kunnen worden uitgevoerd en de coating permanent te zijn. Wanneer u kiest voor onze beproefde MC-RIM-productlijn, kunt u daar vergif op innemen. Onafhankelijke testinstanties bevestigen dat deze productlijn een levensduur heeft van ruim 30 jaar.

Betrouwbare bescherming van afgedekselde constructies

Permanente beschermingssystemen tegen biogene zwavelzuurcorrosie

In zones van afgedekselde constructies waar contact bestaat met gassen, zoals beluchtingsbekkens, slibindikkers, gistingstanks en gistingstorens, is gewapend beton ernstig blootgesteld aan aanvallen door chemische stoffen. In dergelijke reservoirs ontstaat onder invloed van bacteriële afbraakprocessen onder ander gasvormig zwavelwaterstof (H2S) dat naar de gasruimte ontsnapt. Door een bacteriële omzetting vormt zich onder andere zwavelzuur dat leidt tot een sterk zure aanval op de bouwmaterie (biogene zwavelzuurcorrosie). Mineralen materialen bereiken hier hun prestatiegrens.

 

In deze gebieden speelt MC-PowerPro HCR, een duro-elastische, tweecomponenten reactieharscoating zijn troeven uit. Deze combineert een buitengewone zuurbestendigheid met scheuroverbruggende eigenschappen en biedt daardoor een veilig bescherming tegen biogene zwavelzuurcorrosie. Samen met MC-RIM PROTECT of MC-RIM PROTECT-ST vormt MC-PowerPro HCR een permanent beschermsysteem voor gewapend beton in gesloten constructies in de rioolwaterzuivering.

Afdichten van scheuren voor het behouden van de bouwmaterie

Afdichten van scheuren voor het behouden van de bouwmaterie
Afdichten van scheuren voor het behouden van de bouwmaterie
Afdichten van scheuren voor het behouden van de bouwmaterie
Bouwwerken versterken met eersteklas injectiesystemen

Rioolwaterconstructies staan in direct contact met het bouwterrein en het grondwater. Ze moeten dicht zijn om te voorkomen dat ongezuiverd rioolwater in het milieu terechtkomt. Als er scheuren optreden, dan wordt niet alleen het milieu, maar ook de stabiliteit van de constructie in gevaar gebracht. Met de MC-Inject-productfamilie biedt MC-Bouwchemie u voor dergelijke uitdagingen krachtige en beproefde injectiesystemen aan.

Informatie over onze jarenlange ervaring op het gebied van afdichtende en stabiliserende injectie, evenals de daarvoor geschikte producten vindt u hier.

Reparatie van beschadigde voegen

Reparatie van beschadigde voegen
Betrouwbaar afdichten met de beproefde voegensystemen en -afdichtingsstoffen

Voegen zijn zeer gevoelige punten in rioolwaterconstructies. De hier toegepaste, vaak op PUR-afdichtingsstoffen gebaseerde materialen zijn onderhevig aan dezelfde belastingen als eersteklas coatings aan de wand en de bodem. Des te belangrijker is de keuze van het juiste voegensysteem. 

 

In open waterzuiveringsbekkens wordt de permanent elastische PUR-afdichtingsstof Mycoflex 450 al gedurende tientallen jaren met succes toegepast. Vakkundig aangebracht weerstaat deze waterdruk en waterbeweging evenals de bedrijfstypische chemische en microbiologische belastingen. Als voegen zeer frequent aan chemische aanvallen zijn blootgesteld, dan biedt het voegensysteem Mycoflex Resyst de optimale bescherming.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123