Uitdagingen & oplossingen

Bruggen behoren tot de meest belangrijke bouwwerken in de civiele techniek en zijn niet meer weg te denken uit de huidige verkeersinfrastructuur. Ze stellen ons in staat om topografische uitdagingen meester te worden en vergemakkelijken ons dagelijks leven bij reizen en het transport van goederen. Ze vormen een grote uitdaging voor opdrachtgevers, architecten en planners; zowel bij de planning als in de bouw als bij hun instandhouding. De toenemende verkeersdichtheid, hogere aslasten en agressieve omgevingsinvloeden leiden bovendien tot een hogere belasting van de constructies.

 

Voor de nieuwbouw en het behoud van brugconstructies levert MC technisch hoogwaardige oplossingen die aan alle vereisten voldoen en zeer rendabel en veilig zijn. Bovendien bieden wij u een optimale en deskundige klantenservice aan – van de planning tot en met de projectrealisatie.

Betonhulpstoffen voor iedere eis

Beton volgens de maatstaf

Bruggen zijn hightech bouwwerken. Ze moeten een lange levensduur hebben, duurzaam en stabiel zijn. Daarom worden er ook zeer hoge eisen gesteld aan het te construeren beton. Vers beton moet een goede consistentie hebben en lang en goed verwerkbaar zijn, goed kunnen vervloeien of zelfs zelfverdichtend zijn. Het uitgeharde beton dient hoogwaardig te zijn evenals bestendig tegen het weer, vorst, strooizout en veroudering. En dat bij de hoogste oppervlaktekwaliteit. Kortom: bruggen hebben 

beton nodig dat aan de hoogste eisen moet voldoen. Wij maken dat mogelijk voor u.

 

Met de reeds jaren beproefde systemen als Centrament of Muraplast, evenals de perfecte combinatie van vervloeibaarheid en robuustheid van de nieuwe generaties MC-TechniFlow en MC-PowerFlow. U krijgt de beste oplossing voor uw brugbouwwerk, ongeacht of het werd aangelegd met geprefabriceerde betononderdelen of met stortklaar beton.

Brugfunderingen en landhoofden afdichten

Bescherming tegen water in het gebied dat met de grond in contact komt, met betrouwbare constructieafdichtingen.

Het water in de grond heeft een gewelddadige kracht en is vaak onberekenbaar; water kan via talloze wegen de funderingen van steunen, pijlers en liggers binnendringen. Daarom is een professionele en betrouwbare constructieafdichting onontbeerlijk voor de permanente bescherming.

 

Of het nu met de reeds vele jaren beproefde, met kunststof gemodificeerde, dikke bitumenlagen van de Nafuflex-familie is, of met de nieuwe bitumenvrije hybrideafdichtingen van de Expert Proof-familie; hier treft u voor iedere belastingsituatie de passende oplossing aan voor de veilige, flexibele afdichting zonder naden of voegen.

Betonbescherming en esthetiek

Nieuwe bruggen langdurig beschermen en mooi ensceneren

Wanneer u het beton van nieuwe bruggen langdurig wilt beschermen tegen de meest uiteenlopende belastingen door het weer, de omgeving en het verkeer, of zelfs tegen verontreiniging en ontsiering door verfklodders, en/of componenten in kleur wilt upgraden, zit u goed met het modulaire programma voor oppervlaktebescherming MC-Color. Het bestaat uit de drie productlijnen MC-Color Proof, MC-Color Flair en MC-Color Flex en in totaal uit negen producten, waarmee u aan alle bovengenoemde vereisten kunt voldoen en waarmee u voor iedere toepassingssituatie de juiste oplossing vindt. Het maakt daarbij niet uit of het transparant, gepigmenteerd, scheuroverbruggend, of met of zonder bescherming tegen graffiti moet zijn.

Beton duurzaam repareren en beschermen

Voor de hoogste veiligheid en duurzaamheid

Bruggenbouwwerken van beton en metselwerk vereisen, vanwege hun blootgestelde ligging en jarenlange gebruiksduur, op maat gemaakte reparatie- en oppervlaktebeschermingssystemen. Met Nafufill KM 230 en Nafufill KM 250 zijn systemen voor betonvervanging beschikbaar die aan iedere eis voldoen. De technische kenmerken van de producten gaan verder dan in iedere norm wordt vereist. Ze bieden u dan ook de grootste mate aan veiligheid. Voor renovaties over een grote oppervlakte die vanwege economische reden slechts één toepassing in de droogspuitmethode toestaan, is Nafufill GTS de optimale oplossing.

Zodat beton – gerepareerd of nieuw – langdurig wordt beschermd, zijn systemen voor oppervlaktebescherming nodig die naast de meest uiteenlopende belastingen door het weer, de omgeving en het verkeer in toenemende mate ook standhouden bij verontreinigingen en ontsieringen door verfklodders. Met het modulaire programma voor oppervlaktebescherming, MC-Color, neemt u geen risico. Het bestaat uit de drie productlijnen MC-Color Proof, MC-Color Flair en MC-Color Flex, waarmee u aan alle vereisten kunt voldoen en u voor iedere toepassingssituatie de juiste oplossing vindt. Het maakt daarbij niet uit of het transparant, gepigmenteerd, scheuroverbruggend, of met of zonder bescherming tegen graffiti moet zijn. Zelfs voor de directe nabehandeling van betonvervanging biedt MC-Color systeemoplossingen die snel en rendabel werken waarborgen.

 

Eersteklas injectiesystemen

Scheuren en holle ruimten sluiten en de bouwmaterie in stand houden

Scheuren in gewapend-betonbruggen lopen vaak tot diep naar de wapening of scheiden zelfs volledige componenten. Voor een deel ontstaan in de loop der tijd ook holle ruimten. Schadelijke stoffen, zoals water of chloride, kunnen dan onbelemmerd de bouwmaterie binnendringen en deze beschadigen. Het stabiele evenwicht van de totale brugconstructie wordt uiteindelijk aangetast. Met onze MC-Injekt-systemen kunt u scheuren, voegen en holle ruimten in brugcomponenten veilig en permanent afdichten en zo de functie en de duurzaamheid van het bouwwerk weer herstellen.

Systemen voor de versterking van bouwdelen naderhand

Voor een langere gebruiksduur van de brugconstructie

Vele oudere bruggen, waarbij het draagvermogen is afgenomen en die een gebrekkige, gecorrodeerde of beschadigde wapening hebben, kunnen met weinig inspanning met de MC-DUR CFK-lamellen of de MC-DUR Sheets (CF-vezelvlies) worden gehard en dientengevolge kan de statica weer worden hersteld.
Zelfs een buigtrekversterking door ingesneden of oppervlakkig aangebrachte lamellen is geen probleem. In tegenstelling tot gangbare hardende maatregelen wordt daarmee de binnenwerkse hoogte van het onderdeel vrijwel niet veranderd: trein- of vrachtwagenverkeer kan daardoor ongewijzigd en zonder omwegen onderdoorgangen passeren. En, indien gewenst, kunt u de MC-DUR CFK-lamellen ook onzichtbaar maken door naderhand de fijnplamuur Nafufill LM en de oppervlaktebescherming MC-Color Flair aan te brengen; met de positieve effecten van een extra bescherming alsmede een visuele update.

Reparatie van metselwerk

Bruggen van natuursteen en baksteen behoedzaam en langdurig in stand houden

Aangezien metselwerk zich vaak over een grote oppervlakte uitstrekt en toch nog zonder dilatatievoegen wordt gemaakt, moeten vervormingen door belastingen of thermische effecten door het metselwerk zelf worden geabsorbeerd. En dan wordt het voegmateriaal zeer belangrijk. Het moet voldoende zacht zijn, tegelijkertijd echter aantoonbaar voldoende sterk zijn om een langdurige verbinding met de gemetselde stenen te bereiken. Om chemische beschadigingsmechanismen die specifiek zijn voor metselwerk, permanent te weerstaan, is ook de mineralogische samenstelling van metselwerkmortel en injectielijm belangrijk. Oxal-voegmortel en -injectielijm bieden hier oplossingen die op de specifieke vereisten van het metselwerk zijn afgestemd en zich al vele jaren hebben bewezen.

Afdichting van rijbaanplaten

Voor een permanente bescherming

Rijbaanplaten zijn grote, horizontale oppervlakten aan brugconstructies. Deze vormen een zwak punt ten opzichte van omgevingsinvloeden, zoals water en strooizout. De vakkundige afdichting van de rijbaanplaten is onontbeerlijk. Zuiver op bitumen gebaseerde systemen die in het verleden werden toegepast, voldoen niet aan deze eis. Pas door het aanbrengen van een eerste afdichtingslaag van epoxyhars met aansluitend een bitumenhoudende opbouw werden doorlopend goede resultaten bereikt. Het speciale bruggenhars MC-DUR LF 480 biedt een optimale hechting aan beton en bitumen, en kan als grondlaag, afdichting en kras- en vulpleistering worden aangebracht. Zelfs de toepassing als PC-mortel is getest en goedgekeurd. MC-DUR LF 480 kan optimaal worden verwerkt en maakt een snelle voortgang tijdens het bouwen mogelijk.

Overgangssystemen voor rijbanen

Optimaal aangepast aan de rijbaan en stil

Gangbare overgangssystemen voor rijbanen, bijvoorbeeld van staal, zijn kostbare constructies die op een ingewikkelde manier moeten worden ingebouwd. Het overrijden, met name in de binnenstad, veroorzaakt dag en nacht, continu geluidsbelasting. Overgangssystemen voor rijbanen van asfalt, zoals Nafutekt Plus, zijn het stille, snelle en betaalbare alternatief. De combinatie van de speciale bitumenhoudende drenkmassa Nafutekt Plus en het voor het systeem goedgekeurde edelsplit compenseert permanent de bewegingen die optreden tussen de brug en de vrije baan. Tegelijkertijd past het systeem zich optimaal aan de aangrenzende rijbaanbekleding aan. Daardoor ontstaat geen extra lawaai.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123