Praat met een deskundige ...

Injectiesystemen

Referenties

Uitdagingen & toepassingen

Elastische afdichting van scheuren en holle ruimten

Scheuren en holle ruimten ontstaan in vrijwel iedere constructie. Krachtige injectiemethoden zijn de beste mogelijkheid om gevolgschades te vermijden. Niet zelden is de stabiliteit van de volledige constructie in gevaar gebracht. Met onze elastomeren en hydrostructuur-harsen bieden wij u hoogwaardige, elastisch afdichtende injectiestoffen die uitzettingscapaciteiten hebben, en die u een optimale bescherming bieden tegen water en schadelijk stoffen. Deze kunnen op uitstekende wijze worden geïnjecteerd en blijven zeer flexibel onder koude omstandigheden. Bovendien zijn deze duurzaam milieuvriendelijk en grondwaterneutraal en kunnen ook in permanent contact met drinkwater worden ingezet.

Ondichtheid over een volledig vlak- sluierinjectie

Als er in een constructie lekkages of doortrekkend vocht over een volledig vlak ontstaan, kan deze wellicht niet meer worden gebruikt, zoals was bedoeld. De plekken blootleggen of uitgraven is veel te omslachtig en is vaak zelfs niet eens mogelijk. Met de sluierinjecties met moderne injectiematerialen van MC realiseert u een rendabele, betrouwbare en duurzame afdichting. Deze kunnen zowel in de bouwgrond in de buurt van de constructie, als achter muren, onder vloerplaten én als beveiliging bij bouwputten worden toegepast.

MC-Fastpack: compact, veilig, snel injecteren

Bij vrijwel iedere constructie komen injectiewerkzaamheden voor. Vaak gaat het om kleinere maatregelen die snel en veilig moeten worden uitgevoerd. Of het nu elastisch of krachtgesloten moet zijn; het systeem MC-Fastpack is meteen gebruiksklaar en biedt de passende oplossing voor alle standaardinjecties. Dankzij de cartouchetechnologie met 2 componenten kunnen hoogwaardige injectieharsen met de beste verwerkingseigenschappen worden toegepast. Reeds tijdens de injectie is het ideale vloeigedrag merkbaar bij een slechts geringe injectiedruk.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123