Deze website is een informatieaanbod van (gegevens conform § 5 TMG):

MC-BAUCHEMIE MÜLLER GmbH & Co. KG

Chemische Fabriken

Am Kruppwald 1-8

46238 Bottrop

 

Vertegenwoordigd door:

Persoonlijk aansprakelijke vennoten:

Uwe Dowiasch,

MC-Bauchemie Müller GmbH

Handelsregister-Nr. B 888 – Kantongerecht Essen

Dr. Ekkehard zur Mühlen, Nicolaus M. Müller.

Contact:

Tel.: +49 20 41 101-0

Fax: +49 20 41 101-400

E-Mail: info(at)mc-bauchemie.de

 

Registerpost:

Rechtsvorm: CV

Zetel: 45133 Essen

Handelsregister-Nr.: A 1052 - Kantongerecht Essen

 

Btw::

Btw-ID conform §27 a Wet op de omzetbelasting:

DE 11 98 80 525

 

Contactpersoon bij vragen over de website:

Saki M. Moysidis, Marketing & Communication

Telefon: (0 20 41) 101-0

Telefax: (0 20 41) 101-688

E-Mail: webmaster(at)mc-bauchemie.de

 

Geschillenbeslechting

Wij zijn niet bereid of verplicht aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentengeschillencommissie deel te nemen.

 

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij conform § 7 alinea 1 TMG volgens de algemene wetten verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina's. Conform §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om overgedragen of opgeslagen externe informatie te bewaken, of om omstandigheden te onderzoeken, die duiden op een strafbare zaak. Verplichtingen voor het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onverminderd van kracht. Een betreffende aansprakelijkheid is echter pas vanaf het tijdstip van de kennis over een concrete rechtsovertreding mogelijk. Bij het bekend worden van overeenkomstige rechtsovertredingen zullen wij deze inhoud onverwijld verwijderen

Wij hebben onze internetpagina's zorgvuldig samengesteld. Desondanks kunnen wij niet waarborgen dat alle gegevens correct en volledig zijn.

De informatie die op onze websites wordt aangeboden, dient uitsluitend te worden geïnterpreteerd als algemene informatie over MC. Deze vervangt noch vakkundige advies, noch is deze bestemd als productadvies of als aanwijzing voor het gebruik of de toepassing van producten van MC.

 

Ten aanzien van speciale vraagstukken over onze producten en services verzoeken wij u via deze websites contact met ons op te nemen of u rechtstreeks te wenden tot een van onze servicecentra. 

Voor indirecte of rechtstreekse gebreken of schades die ontstaan uit het gebruik van deze informatie, zijn wij niet aansprakelijk.

De informatie op deze internetpagina's wordt voortdurend herzien en wordt zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd. Hieruit resulteert geen aansprakelijkheid.

 

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod omvat links naar externe websites van externe partijen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van hun pagina's. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud evenmin aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van de gekoppelde pagina's is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gekoppelde pagina's werden ten tijde van de koppeling op mogelijke rechtsovertredingen gecontroleerd. Inhoud die in strijd zou zijn met de wet, was op het tijdstip van de koppeling niet herkenbaar. Een permanente, inhoudelijke controle van de gekoppelde pagina's is echter zonder concreet aanknopingspunt met een wetsovertreding niet billijk. Als wetsovertredingen bekend worden, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.


Auteursrecht

De door de exploitant van de pagina's opgestelde inhoud en bewerkingen op deze pagina's zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elk soort verkoop buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming noodzakelijk van de betreffende auteur resp. opsteller. Downloads en kopieën van deze pagina's zijn enkel voor privé-, niet-commercieel gebruik toegestaan.

Voor zover de exploitant de inhoud van deze pagina niet heeft opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. De inhoud van derden wordt net name als zodanig gekenmerkt. Als u desondanks een schending van het auteursrecht opmerkt, verzoeken wij u om ons daarop te wijzen. Als wetsovertredingen bekend worden, zullen wij een dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123