Eigenschappen

 • Laagviskeuze, elastomeerhars op basis van polyurethaanhars
 • Zeer goede injecteerbaarheid
 • Extra lange verwerkingstijd
 • Sterk versnelde reactiviteit bij contact met water- Hydro Boost Technology
 • Expansieve volumetoename met zelfinjectie-effect bij watercontact
 • Permanente elastische afdichting
 • Verhoging van de reactiviteit met MC-KAT 22
 • Hoge elasticiteit
 • Permanente waterdichtheid
 • Productie van een snel stoppend schuim (SPUR) uit component B met MC-KAT 22
 • CE-conformiteit volgens EN 1504-5: CE U (D) W (1) (1/2/3/4) (5/40)
 • REACH-blootstelling: permanent contact met water, periodieke inademing, verwerking
 • Milieuproductverklaring EPD

Toepassingen

 • Ductiel-elastische afdichting van scheuren, voegen en holtes in beton- en metselwerk onder droge, watervoerende en onder druk staande watervoerende omstandigheden
 • Injecteren van injectieslangen
 • Afdichten van waterbouwwerken
 • Afdichten van metselwerk tegen indringend opstijgend vocht
 • Afdichten van o.a. leiding- en linerverbindingen in putten van de afvalwaterinfrastructuur
 • Afdichting van mangatringverbindingen, buisdoorvoeringen, mofverbindingen enz.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123