Eigenschappen

  • Twee-componenten polysulfiderubber
  • Hoog chemicaliënbestendig (zie bestendigheidslijst)
  • Toelaatbare maximale elastische vervorming: 15 %
  • Spuitbaar, zelfnivellerend in horizontale voegen tot 2 % helling

Toepassingen

  • Elastische afdichting van horizontale bewegingsvoegen bij verhoogde chemische belasting door vloeibare chemicaliën
  • Afdichting van betonnen straattegels volgens de KIWA-Normering bij tankstations
  • Afdichting van voegen in LAU-installaties volgens de waterhuishoudingswet

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123