Eigenschappen

  • Twee-componenten universele epoxyhars voor toepassing in de industrie
  •  Hoog vulbaar met minerale toeslagen
  •  Zeer goede hechting op minerale ondergronden
  •  Met toeslagen gevuld mechanisch en chemisch hoog belastbaar

Toepassingen

  • Grondering voor minerale ondergronden en onder kunststofvloersystemen
  • Onderdeel van de MC-beschermingssystemen 1800 en 1900 (§ 62 WHG)
  • Bindmiddel voor grondering- schraplagen en troffelmortels
  • Hechtbrug onder kunststofvloersystemen en troffelmortels
  • Vervaardigen van troffelmortels
  • REACH-beoordeelde blootstellingsscenario's: Watercontact periodiek, inhalatie continue, verwerking

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123