Eigenschappen

  •  Zeer elastische, scheuroverbruggende tussenlaag op basis van polyurethaan
  •  Dynamische scheuroverbrugging, ook bij lage temperaturen tot -20 °C

Toepassingen

  •  Doorgaans buiten op aan het weer blootgestelde parkeerdekken of op tussendekken bij lichte tot   gemiddelde mechanische belasting
  •  Gekeurd volgens het OS 11a/b-systeem conform DIN V 18026 en DIN EN 1504-2
  •  Volgens REACH beoordeelde blootstellingsscenario’s: Periodiek contact met water, periodiek   inademen, verwerking

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123