Eigenschappen

  •  Elastische slijtlaag op basis van polyurethaan
  •  Zeer slijtbestendig

Toepassingen

  •  Doorgaans op tussendekken en buiten op aan het weer blootgestelde parkeerdekken of bij lichte   tot gemiddelde mechanische belasting
  •  Gekeurd volgens het OS 11a-systeem conform DIN V 18026 en DIN EN 1504-2
  •  Volgens REACH beoordeelde blootstellingsscenario’s: Periodiek contact met water, periodiek     inademen, verwerking
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123