Eigenschappen

 •  Laagviskeus, snel reagerend 2K-expansiehars
 •  Grote toename van het volume, geen na-expansie
 •  Verdringt water, is waterdicht, drukvast, trillingsdempend
 •  Voldoet aan bouwmaterialenklasse B2 conform DIN 4102 in het injectiemedium
 •  Algemeen bouwkundige goedkeuring van het DIBT (Duits Bouwtechnisch Instituut) voor de injectie in bodem/grondwater
 •  Volgens REACH beoordeelde blootstellingen: permanent contact met water, periodiek inademen, verwerking

Toepassingen

 •  Consolidatie van bouwgrond in diepe bodemlagen tot ca. 10 m
 •  Verhogen van het draagvermogen van bouwgrond onder constructies en wegdekken
 •  Verheffen en stabiliseren van constructies door het ophogen van bouwgrond
 •  Stoppen van extreme watertoevoer in bouwputten en constructies
 •  Opvullen van holtes tot een diameter van 60 cm (zonder gesteentekorrels)

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123