Eigenschappen

 •  Zeer laagviskeuze elastomeerhars op polyurethaanbasis
 •  Zeer goede injecteerbaarheid
 •  Hoge reactiviteit
 •  Hoge elasticiteit
 •  Waterdicht
 •  In droge, vochtige en water verzadigde grondsoorten injecteerbaar
 •  Voldoet aan de beginselen van de DiBt, beoordeling en uitwerking van bouwstoffen op de bodem en grondwater
 •  Gelijkwaardig aan bouwstofklasse B2 volgens DIN 4102-1, brandgedrag bij injectiematerialen

Toepassingen

 •  Afdichten en verstevigen van gesteenten, bouwgrond en bouwwerken in bouwkuipen, in tunnel- en speciaalbouw
 •  Stabiliseren van bouwgrond tegen verzakking
 •  Elastisch afdichtend vullen van scheuren, voegen en holle ruimten in constructies bij hoog-, diep-, weg- en waterbouw onder droge, watervoerende en  drukwatervoerende omstandigheden
 •  Afdichten van holle ruimtes en scheuren in bouwwerken van beton en metselwerk
 •  REACH-beoordeelde blootstellingsscenario's: Watercontact continue, inhalatie periodiek, verwerking
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123