Eigenschappen

 •  Cementgebonden, één component
 •  Kunststofverberterd, tricalciumaluminaatvrij bindmiddel (C3A-vrij)
 •  Mechanisch hoog belastbaar, zeer slijtvast
 •  Waterdicht en vorstbestendig
 •  Bestand tegen zeer sterke sulfaataantasting
 •  Zeer snel waterbelastbaar
 •  Als beschermingssysteem in het gemeentelijke rioleringssysteem geschikt tot pH ≥ 3,5 continue
 •  Klasse R3 volgens DIN EN 1504-3 (statisch relevant)

Toepassingen

 •  Reprofilering van schade‘s en gebreken in putten en riolen
 •  Kleinschalige bescherming van beton- en metselwerk putten en riolen
 •  Reprofilering en bescherming van de bodem en goten in riolen
 •  Vervaardiging van holplinten
 •  REACH-beoordeelde blootstellingsscenario‘s: Inhalatie periodiek, verwerking, watercontact continue

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123