Eigenschappen

  •  Laagviskeuze duromeerhars op polyurethaanbasis
  •  Korte reactietijd
  •  Taai-elastisch in uitgereageerde toestand
  •  Voldoet aan KTW-testgroep D1 en D2 (verordening inzake kunststoffen en drinkwater)
  •  Voldoet aan de eisen van het DiBt-merkblad “Bewertung und Auswirkung von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser” (beoordeling en gevolgen van   bouwproducten op bodem en grondwater) update: 11/2000)

Toepassingen

  •  Solide afdichtend opvullen van scheuren, moffen en buisverbindingen in rioleringen
  •  Afdichtende injectie van lekkages in buismoffen, buisverbindingen en scheuren
  •  Sanering van buisverbindingen en moffen door middel van robottechniek
  •  REACh-beoordeelde blootstellingsscenario's: watercontact continu, inhalatie periodiek, verwerking

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123