Eigenschappen

  •  Polyester naaldviltkous met polyvinylchloridelaminering
  •  Lichte drenking van het polyester naaldvilt
  •  Goede hantering
  •  Elastische polyvinylchloridelaminering
  •  Speciale voor bochten geschikte polyester naaldviltkous

Toepassingen

  •  Polyester naaldviltkous voor de sanering met kousliner door middel van inversie
  •  Sanering van defecte afvalwaterleidingen en riolen zonder grondverzet
  •  Renovatiemethode voor ondergrondse afvalwaterleidingen en riolen
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123