Eigenschappen

 •  Laagviskeuze duromeerhars op polyurethaanbasis
 •  Korte reactietijd
 •  Schuimt zonder watercontact op
 •  Volumetoename tijdens de reactie
 •  Gelijkmatige poriënverdeling (geslotencellig)

Toepassingen

 •  Tijdelijke afdichting van scheuren, voegen en holle ruimten van bouwwerken onder droge, watervoerende en drukwatervoerende omstandigheden
 •  Stoppen van waterdoorbraken
 •  Afdichten van dam- en slibwanden e.d. in het grondwater
 •  Afdichting van leiding- en liner verbindingen naar de rioolputten
 •  Afdichtende injectie van lekkages bij schachtringvoegen, buisdoorvoeringen en mofverbindingen
 •  Vullen van holle ruimten
 •  REACH-beoordeelde injectiescenario's: Inhalatie periodiek, verwerking, watercontact continue
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123