Eigenschappen

 •  Zeer goed injecteerbaar door de zeer lage viscositeit
 •  Toepasbaar in een zeer breed temperatuur scala en bij zeer lage bouwdeeltemperaturen
 •  Goed controleerbare injectie door de korte, instelbare reactietijd
 •  Veilige afdichting door de hoge elasticiteit en opzwellend vermogen
 •  Afdichtende werking tot tenminste 7 bar waterdruk
 •  Algemene toelatingseisen van het DIBt voor staalbetoninjectie
 •  Algemene toelatingseisen van het DIBt voor sluier (membraan) injectie (bouwgrondinjectie)
 •  Voldoet aan bouwstofklasse B2 volgens brandvoorschrift DIN 4102 in injectiemedium
 •  Voldoet aan de eisen van de UBA-Leitlinie voor afdichtingen in kontakt met drinkwater
 •  Hoge chemische standvastigheid ook in een hoog alkalische omgeving
 •  Bijzonder sterk door toevoeging van polymeren en hoge vaste stof gehalte

Toepassingen

 •  Afdichten van scheuren in beton en staalbeton d.m.v. injectie conform EN 1504-5: U (S1) W (2/3/4)(1/40)
 •  Sluiten en afdichten van scheuren in beton en staalbeton d.m.v. injectie
 •  Afdichten van scheuren, voegen en holle ruimten in metselwerk d.m.v. injectie
 •  Injecteren van bouwdelen in de toestand: droog, vochtig, watervoerend tijdens de injectie als ook met tenminste éénzijdige waterbelasting na het injecteren
 •  Volvlakkige afdichtende injectie in holle ruimten
 •  Volvlakkige afdichtende injectie van bouwelementen (sluierinjectie)
 •  Injecteren van dillatatievoegen bij toevoeging van comp.B1 (polymeren)
 •  REACH-beoordeelde blootstellingsscenario's: Watercontact continue, inhalatie periodiek, verwerking

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123