Eigenschappen

  •  Laagvisceus elastomeerschuim op polyurethaanbasis
  •  Stopt drukkend water conform de ZTV-ING / reparatierichtlijn van de DAfStb
  •  Snelle reactie met grote volumetoename
  •  Voldoet aan de UBA-Richtlijn voor reparatiesystemen in contact met drinkwater

Toepassingen

  •  Tijdelijke afdichting van sterk watervoerende scheuren voorafgaand aan een duurzaam afdichtende injectie met MC-   elastomeerharsen
  •  Stoppen van waterdoorbraken
  •  Opvullen van holle ruimtes
  •  Afdichting van drinkwaterbouwwerken in combinatie met MC-elastomeerharsen, MC-Injekt 2300 top of MC- Injekt 2300   flow
  •  REACh-beoordeelde blootstellingsscenario's: Watercontact continue (scheur), inhalatie periodiek, verwerking
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123