Eigenschappen

 • Laagviskeuze duromeerhars op epoxybasis
 • Korte reactietijd
 • Vast verlijmend
 • Voldoet aan de eisen van de DIBt-folder "Evaluatie en impact van bouwproducten op de grond" en grondwater "(status 11/2000)
 • Komt overeen met brandklasse B2 volgens DIN 4102 in het injectiemedium
 • REACh-beoordeelde blootstellingsscenario’s: periodiek watercontact, verwerking
 • Milieuproductverklaring EPD

Toepassingen

 • Ballastversteviging op spoordijken en spoorbanen (verwerking onder droge omstandigheden)
 • Versterking van grinddragende oppervlakken en door het gesteente te verlijmen de afvoercapaciteit te beïnvloede
 • Verbetering van de positionele stabiliteit van dynamisch belaste ballast langs spoorrails, bijv. bij kruisingen en in bochten.
 • Zekering ballastschouders bij renovatie en spoorvernieuwing
 • Verlijmen en afdichten van grind en grindoppervlakken om het draagvermogen te vergroten, voor kleurdesign of tegen begroeiing

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123