Eigenschappen

 • Gebruiksklare dieptewaterafstoting op basis van een silaan
 • Op waterige basis
 • Slechts één arbeidsgang nodig
 • Verminderd de wateropname
 • Aanbrengen met roller of airless spuiten
 • Gecertificeerd conform EN 1504 deel 2
 • Toegelaten conform DIN V 18026 als OS 1 en OS 2 systeem
 • Overschilderbaar met MC-Color Proof pure, MC-Color Proof pro, MC-Color Flair pure en MC- Color Flair pro
 • Verminderd de chlorideopname
 • Bestand tegen alkaliën
 • Verbeterd de vorst- en dooizoutbestendigheid
 • Uitstekend penetratievermogen
 • Verwerkbaar zonder verlies van materiaal
 • Niet filmvormend

Toepassingen

 • Waterafstoting van alkalische, cementgebonden oppervlakken zoals beton, pleisterwerk, kalkzandsteen etc.
 • Waterafstoting van betonreparatiemortels
 • Waterafstoting van klinkers en bakstenen
 • REACH-beoordeelde blootstellingsscenario's: Watercontact periodiek, inhalatie periodiek, verwerking
 • Principe 1, 2 en 8, procedure's 1.1, 2.1 en 8.1

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123