Eigenschappen

 • Verzekerde bedekking na 7 – 14 dagen
 • Actieve versnelling van de cementachtige hydratatiefasen
 • Verminderd krimp- en vervormingsgedrag
 • Nauwkeurige toepassing, zelfs met standaard zandgradatiecurves
 • Uitstekende verwerking gedurende de gehele installatie van de dekvloer
 • Aantoonbaar verhoogde vroege en eindsterkte
 • DGNB-geregistreerd (registratiecode: KFS8PK)
 • Voldoet aan de criteria van het AgBB-beoordelingssysteem voor gezondheidsgerelateerde evaluatie van bouwproducten

Toepassingen

 • Voor het maken van zwevende, verwarmende, scheidingslaag- en verlijmde dekvloeren
 • Voor het maken van snel te gebruiken en begaanbare dekvloeren
 • Voor het maken van zwaar belastbare dekvloeren (CT- F4 tot CT-F7)
 • Voor het maken van dunne dekvloeren met > 30 mm buisdekking

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123