Eigenschappen

  • Intensieve verspreiding van de cementlijm
  • Lang aanhoudende vloeibaar makende werking
  • Licht vertragende werking
  • Goede homogeniteit van het beton door de chemisch-fysische werking
  • Vermindering van de inwendige wrijvingskrachten in het beton
  • Beperkte inspanning bij het injecteren, verdelen en verdichten van het beton
  • Kosteneffectieve toevoeghoeveelheden
  • Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen

Toepassingen

  • Transport- en bouwwerfbeton
  •  Bij hoge temperatuur van vers beton/bij hoge omgevingstemperaturen

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123