Eigenschappen

  •  Intensieve verspreiding van de cementlijm
  •  Lang aanhoudende vloeibaar makende werking
  •  Licht vertragende werking
  •  Goede homogeniteit van het beton door de chemisch-fysische werking
  •  Vermindering van de inwendige wrijvingskrachten in het beton
  •  Beperkte inspanning bij het storten, verdelen en verdichten van het beton
  •  Kosteneffectieve toevoeghoeveelheden
  •  Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen

Toepassingen

  •  Transport- en bouwwerfbeton
  •  Bij hoge temperatuur van vers beton/bij hoge omgevingstemperaturen
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123