Renovatie waterbezinktank met Ombran CPS

15.09.2020

Een verwerker van ons uit Nuth heeft in de omgeving Heerlen een project uitgevoerd met Ombran CPS.
Hier is een waterbezinktank gerenoveerd welke gebruikt wordt voor proceswater dat vrijkomt tijdens het recyclen van zware metalen. Deze tank was aangetast door de lage pH waarde van het proceswater. Na het stralen van de tank is gekozen voor de Ombran CPS als eindlaag.

Ombran is zowel tegen een hoge als lage pH waarde bestand (bij benadering pH 0), hecht goed op minerale ondergronden, is verspuitbaar of verwerkbaar met de hand en bestand tegen biogene zwavelzuurcorrosie. Bij dit project is gebruik gemaakt van handmatige spuittechniek.

Voor oliebezinktanks waar eventueel explosiegevaar bestaat kunnen wij de Ombran FT leveren met dezelfde eigenschappen maar deze voorkomt overslag van elektrostatische ladingen.
oepasbaar bij o.a. bezinkingstanks, mansgaten in het rioolstelsel, olie- en vetafscheiders enz.

meer informatie aanvragen

Renovatie waterbezinktank met Ombran CPS
Renovatie waterbezinktank met Ombran CPS
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123