Mogelijk alternatief voor cementbeton is geopolymeerbeton

13.10.2020

Het gewone Portland cement (OPC) wordt conventioneel gebruikt als primair bindmiddel voor de productie van beton.
De productie van cement groeit nog jaarlijks. De milieuproblemen die samenhangen met de opwekking van OPC zijn bekend. Bijvoorbeeld de grote hoeveelheid energie die is vereist voor de productie van de OPC. De productie van één ton cement heeft een uitstoot van ongeveer één ton CO2. De bijdrage van OPC-productie wereldwijd wordt geschat op ongeveer 7% van de totale uitstoot van broeikasgassen naar de atmosfeer van de aarde die sterk bijdragen aan de opwarming.

Daarom zou elke directe of indirecte poging om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen aangemoedigd moeten worden. Om milieuvriendelijk beton te produceren is een verminderd gebruik van natuurlijke hulpbronnen nodig.


Beton technologisch kan dat door het verminderen van de hoeveelheid cement in beton. Bij Geopolymeer probeert men de mogelijkheid te verkennen door het gebruik van filterstoffen/ reststoffen, als alternatief voor cement, in combinatie van materiaal met basen als natriumhydroxide en natriumsilicaat te binden.
MC-Bouwchemie heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het Geopolymeer zoals het geleverd is door Theo Pouw BV voor de Floriadebruggen in Almere, en levert een hulpstof welke speciaal voor Geopolymeer gemaakt is.

 

MC-Bouwchemie is uw partner om u te ondersteunen met kennis van deze materie voor uw project!
Klik hier voor de video...

 

meer informatie aanvragen

Een mogelijk alternatief voor cementbeton is geopolymeerbeton, waarbij in plaats van cement industriële bijproducten als bindmiddel worden (her)gebruikt.
Een mogelijk alternatief voor cementbeton is geopolymeerbeton, waarbij in plaats van cement industriële bijproducten als bindmiddel worden (her)gebruikt.
© MC-Bauchemie 2024
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123