Nieuwe betonvervanger Nafufill GTS-HS rapid

Nafufill GTS HS Rapid

Het repareren van waterwerken en afvalwaterconstructies moet vaak binnen een kort tijdsbestek gebeuren. In het bijzonder bij getijdeconstructies moet bij het plannen, de materiaalkeuze en de uitvoering rekening worden gehouden met het tij. Met Nafufill GTS-HS rapid heeft MC-Bauchemie nu een snel hardende speciale betonvervanger op de markt gebracht, die al na een uur blijvend belast kan worden met water en daarmee bij uitstek geschikt is voor het repareren van waterwerken en afvalwaterconstructies van beton.
De extreem snelle permanente belastbaarheid met water en het brede spectrum aan toepassingsmogelijkheden maken Nafufill GTS-HS rapid, de nieuwe betonvervanger van MC-Bauchemie, tot een veilige oplossing voor het repareren van zoutwater- en waterbelaste betonnen constructies.
© MC-Bauchemie/iStock.com/CreativeNature_nl 2018


De kunststofveredelde, krimparme betonvervanger van MC-Bauchemie laat geen chloor door, is zeer sulfaatbestendig alsmede temperatuur-, vorst- en strooizoutbestendig en kan bij lucht-, materiaal- en ondergrondtemperaturen van vijf tot 35 °C met een droogspuitproces worden verwerkt.

Extreem snel waterbelastbaar en sterk
Nafufill GTS-HS rapid voldoet aan de eisen die in DIN EN 1504 deel 3 zijn vastgelegd voor mortelklasse R4 en is daarmee ook toegestaan voor de versteviging van statisch relevante delen van een betonconstructie. De nieuwe betonvervanger hardt extreem snel uit en is na één uur permanent waterbelastbaar. Hij bereikt na 24 uur een buigtrek- en druksterkte van 2,9/10 N/mm², na 7 dagen van 5,9/31 N/mm² en na 28 dagen van 10,9/62 N/mm²*.

Met de nieuwe betonvervanger van MC kunnen leklocaties in getijdezones met een laagdikte tot 120 mm worden gerepareerd. Hij kan echter ook over het gehele oppervlak worden gebruikt: de minimale laagdikte bedraagt hierbij tien tot 30 mm per keer en de totale laagdikte is maximaal 60 mm.

Brede toepassingsmogelijkheden bij allerlei waterwerken
Met deze eigenschappen is Nafufill GTS-HS rapid niet alleen een veilige en duurzame oplossing voor het repareren van getijdeafhankelijke en gewapende en ongewapende waterwerken, zoals havengebouwen, oeverwanden, kades, sluizen en afwateringsconstructies, maar ook voor het repareren van afvalwaterconstructies, open afwateringskanalen, opvangbekkens enz.

* De aangegeven waarden hebben betrekking op een luchttemperatuur van 23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%.