MC Bouwchemie brengt nieuwe productlijn bindmiddelen op de markt

MC-Estribond NA

MC-Estribond biedt een heldere systematiek en gebruiksklare bindmiddelen voor elke ondergrond in de hoogbouw

De nieuwe productlijn MC-Estribond van MC Bouwchemie omvat de drie hechtbruggen en gronderingen MC-Estribond MB, MC-Estribond T 15 en MC-Estribond NA. De productlijn biedt degenen die ermee werken een heldere en begrijpelijke systematiek van bindmiddelen voor vrijwel alle ondergronden in de hoogbouw. Bij MC-Estribond gaat het om gebruiksklare, oplosmiddelvrije producten van een component, die zich kenmerken door een eenvoudige toepassing en verwerking, evenals een hoog spreidend vermogen. De producten zijn milieuvriendelijk, snel aan te brengen en hebben een betrouwbare werking.

De klassieker voor zwevende dekvloeren

MC-Estribond MB is de minerale hechtbrug voor cementgebonden ondergronden en is bijzonder geschikt voor zwevende dekvloeren. Het product is gebruiksklaar en hoeft alleen met water te worden aangelengd. Het is eenvoudig te verwerken en wordt op een vooraf vochtig gemaakte ondergrond met een kortharige borstel, een scrub, bezem of kwast gelijkmatig ingeborsteld of ingewreven. De verse, kort geroerde en licht vochtige hechtbrug wordt aangebracht op een cementdekvloer of beton. MC-Estribond MB maakt een optimale afdichting van de cementdekvloer of het beton op minerale ondergronden mogelijk.

De universeel toepasbare voor sterk zuigende ondergronden

MC-Estribond T 15 is een vloeibare diepgrondering die is ontwikkeld voor sterk zuigende cementgebonden ondergronden (zowel vloeren als muren). Stofferige en zanderige oppervlakken worden met dit universele bindmiddel betrouwbaar gebonden en de zuigkracht ervan wordt sterk verminderd. MC-Estribond T 15 is gebruiksklaar en kan onverdund met een kwast of roller worden aangebracht.

De vasthoudende oplossing voor zeer gladde ondergronden

MC-Estribond NA is een dikvloeibare hechtgrond die bij niet-zuigende en zeer gladde ondergronden wordt toegepast waarop gebruikelijke bindmiddelen niet hechten en normaal gesproken opgeschuurd moeten worden. Dit is met MC-Estribond NA niet nodig, aangezien de hechtkorrel die het product bevat een optimale lijmverbinding veiligstelt voor de werkzaamheden die erop volgen. De nieuwe hechtgrond van MC Bouwchemie is eveneens gebruiksklaar en kan direct en onverdund met een kwast of roller op een voorbehandelde ondergrond worden aangebracht. Het product kan worden toegepast op tegels en zorgt dan ook voor een betrouwbare lijmverbinding voor de werkzaamheden die erop volgen.

Toelichting bij foto


De nieuwe dikvloeibare hechtgrond MC-Estribond NA wordt toegepast bij niet-zuigende ondergronden en zeer gladde ondergronden en zorgt zelfs op tegels voor een betrouwbare lijmverbinding voor de werkzaamheden die erop volgen.


Foto: MC-Bauchemie, Bottrop