Ondergrondse infrastructuur - ombran

Bij de vakgroep ombran werken specialisten aan de bescherming en reparatie van de ondergrondse infrastructuur met als zwaartepunt riolen en schachten. Ombran biedt een compleet systeem voor de reparatie van riolen, pompstations en schachten. De reparatiesystemen voldoen aan de bijzondere eisen die exploitanten, planners en verwerkende bedrijven stellen met het oog op duurzaamheid en rendabiliteit.

Renovatie van schachten en riolen

Sanering van afscheiders

Robotsystemen en andere systemen

Liner-systemen