MC in Bottrop

MC for Infrastructure & Industry

Duurzame reparatie en langdurige bescherming voor bouwwerken uit beton

Bouw en reparatie van bruggen, tunnels, parkeergarages, luchthavens, haveninstallaties of systemen voor afvalwater zijn veelal zeer complexe aangelegenheden. Dit type projecten zijn van groot belang voor de ontwikkeling van een land en staan vaak ook onder grote publieke druk.

Zelfs kleine fouten kunnen tot grote financiële gevolgen leiden, schade berokkenen aan reputaties en in extreme gevallen zelfs levensbedreigende vormen aannemen. Het is des te belangrijker de stabiliteit, het weerstandsvermogen en duurzaamheid van deze bouwwerken op lange termijn te verzekeren. Wij bieden planners, architecten, opdrachtgevers en overheidsinstanties innovatieve productsystemen en een unieke service als het gaat om betonreparaties, oppervlaktebescherming, injecties of het afdichten van voegen.

Hetzelfde geldt voor de industrie. Onze toepassingsmogelijkheden zijn net zo veelzijdig en individueel als de behoeften van industriële ondernemingen. Van chemisch en mechanisch hoog belastbare en vloeistofdichte industriële vloeren voor de chemische industrie, geaarde vloersystemen voor de elektronische industrie, sterk dichtende coatings voor oppervlakken tot en met systemen voor bescherming en reparatie van afscheiders en zuiveringsinstallaties.

Maar een goed product alleen is niet voldoende om het succes van een ingreep te verzekeren. Net zo belangrijk is de professionele verwerking. Daarom geven wij regelmatig trainingen aan verwerkende bedrijven in de juiste omgang met onze productsystemen. Daarnaast bieden onze ervaren medewerkers al in de planningsfase ondersteuning aan planners, architecten en opdrachtgevers en staan hen ook ter plekke bij de realisatie van bouw- en reparatieprojecten ter zijde.

Ook u kunt gebruik maken van onze jarenlange ervaring en veelomvattende kennis. Onze professionele adviseurs behandelen uw individuele vragen met de nodige zorgvuldigheid om ervoor te zorgen dat uw project succesvol is en u met een gerust hart achterover kunt leunen.


Onze Productgroepen

Betonreparatie

Oppervlakte Beschermingssystemen

Coatingsystemen

Injectiesystemen

Voegenafdichting 

Renovatie van bestaande bouw

Bouwplaatsproducten

Ondergrondse infrastructuur  – ombran