Disclaimer & Privacybeleid

Deze website is informatief (informatie verstrekt in overeenstemming met Sec. 5 van de Duitse telemediawet)

MC-BAUCHEMIE MÜLLER GmbH & Co. KG
Chemische Fabriken
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop
Duitsland

Vertegenwoordigd door:
Persoonlijk aansprakelijk vennoot: Josef Verhoven,
MC-Bauchemie Müller GmbH, Handelsregister: HR B 888 bij de arrondissementsrechtbank van Essen, Gedelegeerde bestuurders: Dr.-Ing.
Claus-M. Müller, Dr. Ekkehard zur Mühlen, Nicolaus M. Müller.

Contact:
Tel.: +49 (0)13 20 41 101 - Fax: +49 (0) 20 41 101-400
E-Mail: info(at) mc-bauchemie.de

Registratie:
Rechtsvorm: KG
Hoofdkantoor: Essen
Handelsregister: HR A 1052 bij de arrondissementsrechtbank van Essen

Btw:
Btw-nummer in
overeenstemming met Sec. 27 a van de Duitse wetgeving betreffende de belasting op de toegevoegde waarde
DE 11 98 80 525

Contactpersoon voor vragen over deze website:
Saki M. Moysidis, Marketing & Communicatie
Telefoon: +49 (0) 20 41 101-0
Fax: +49 (0) 20 41 101-688

Email:
webmaster(at)mc-bauchemie.de

Geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS):

https://ec.europa.eu/consumers/odr

Voor geschillen betreffende onze e-mail is onze juridische dienst verantwoordelijk. We nemen niet deel aan online geschillenbeslechtingen bij arbitragecommissies voor consumenten.

Aansprakelijkheid van de inhoud
Als dienstverleners zijn wij aansprakelijk voor de eigen inhoud van deze websites volgens Sec. 7, lid 1 van de Duitse telemediawet (TMG). Volgens Sec. 8 tot 10 van de Duitse telemediawet (TMG) zijn dienstverleners
echter niet verplicht om ingediende of opgeslagen informatie permanent te monitoren of om naar bewijzen te zoeken die wijzen op illegale activiteiten. De wettelijke verplichtingen om informatie te verwijderen of om het gebruik van informatie te blokkeren blijven onomstreden bestaan. In dit geval is aansprakelijkheid alleen mogelijk wanneer we kennis krijgen over een specifieke schending van de wet. Illegale inhoud zal onmiddellijk worden verwijderd op het moment dat we er kennis van krijgen.

We hebben veel zorg besteed aan de samenstelling van onze webpagina's. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie die erin is opgenomen correct en volledig is. De informatie die op onze webpagina's wordt aangeboden, moet
worden gezien als algemene informatie over MC. Ze kan niet de raadpleging van deskundigen vervangen, noch dienen als productinformatie of advies over de toepassing of hantering van MC-producten. Voor speciale vragen over onze producten en diensten vragen wij u om contact met ons op te nemen via deze webpagina's of zich rechtstreeks tot één van onze servicecenters te wenden. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. De informatie op deze webpagina's wordt voortdurend herzien en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dit leidt niet tot enige vorm van aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid van externe links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. We hebben geen invloed op de inhoud van
deze websites. Daarom kunnen wij niet garant staan voor de inhoud hiervan. Aanbieders of beheerders van gekoppelde websites zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen inhoud.

De gekoppelde websites werden gecontroleerd op mogelijke overtredingen van de wet op het moment dat de koppelingen tot stand werd gebracht. Er werd geen illegale inhoud gedetecteerd op het ogenblik dat
deze koppeling tot stand werd gebracht. Een permanente monitoring van de inhoud van gekoppelde websites  is niet verplicht zolang er geen redelijke aanwijzingen zijn van een overtreding van de wet. Illegale koppelingen zullen onmiddellijk worden verwijderd op het moment dat we hiervan kennis krijgen.

Auteursrechten
Inhoud en compilaties die door de aanbieders op deze websites worden gepubliceerd, zijn onderworpen aan Duitse auteursrechtwetten. Voor reproductie, bewerking, distributie en het gebruik van elke vorm buiten het bereik van de auteursrechtwetgeving
is schriftelijke toestemming van de auteur of de maker vereist. Downloads en kopieën van deze websites zijn alleen toegestaan  ​voor privégebruik. Het commerciële gebruik van onze inhoud zonder toestemming van de maker is verboden.

Auteursrechten van derden worden gerespecteerd zolang de inhoud op deze websites niet afkomstig is van de aanbieder. Bijdragen van derden op deze site worden als zodanig aangegeven. Als u echter inbreuken op de auteursrechtwetgeving opmerkt, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen. Dergelijke inhoud zal onmiddellijk worden verwijderd.

Privacybeleid

MC-Bauchemie neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid. Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt. Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijv. via e-mailcommunicatie) mogelijk onderhevig zijn aan beveiligingsinbreuken. Het is onmogelijk om uw gegevens volledig te beschermen tegen toegang van derden.

Contactformulieren
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen wij de gegevens op het formulier, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij delen deze informatie niet zonder uw toestemming. Wij zullen daarom alle gegevens die u in het contactformulier invoert alleen verwerken met uw toestemming krachtens Art. 6 (1) (a) EU-GDPR. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele e-mail waarin u daarom verzoekt, volstaat. De gegevens die worden verwerkt
voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt. We bewaren de gegevens die u op het contactformulier verstrekt totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor de bewaring intrekt, of het doel voor de opslag ervan niet langer relevant is (bijvoorbeeld na het inwilligen van uw verzoek). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name die betreffende verplichte bewaartermijnen van gegevens, worden door deze bepaling niet aangetast.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice. Deze dienst wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) EU-GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering
We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Uw IP-adres zal door Google binnen de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten ingekort worden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google zal deze informatie namens de exploitant van deze website gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik voor de website-exploitant. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden bewaard.

Browser plug-in
 U kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We wijzen er echter op dat dit betekent dat u niet zult kunnen genieten van de volledige functionaliteit van deze website. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden doorgegeven aan Google en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplug-in die beschikbaar is op de volgende link te downloaden en te installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens
U kunt voorkomen door Google Analytics uw gegevens verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-outcookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze site worden verzameld: 

Google Analytics uitschakelen

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruikersgegevens verwerkt:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Contract voor gegevensverwerking

Wij zijn een overeenkomst aangegaan met Google en voldoen volledig aan de strenge vereisten van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten wat betreft het gebruik van Google Analytics.

Informatie, blokkeren, verwijderen
Zoals wettelijk is toegestaan​(artikel 15 EU-GDPR), hebt u het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen, evenals over de herkomst ervan, over de ontvanger en over het doel waarvoor ze worden verwerkt. In overeenstemming met art. EU-GDPR hebt ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Mocht u nog vragen hebben over de werking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het adres dat wordt vermeld in onze juridische kennisgeving.

Bezwaar tegen promotionele e-mails
Wij verbieden uitdrukkelijk om contactgegevens die worden gepubliceerd in het kader van de vereisten waaraan websites moeten voldoen ten aanzien van juridische kennisgevingen, te gebruiken voor het versturen van reclame- en promotiemateriaal waarom niet uitdrukkelijk werd verzocht. De exploitant van de website behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen indien ongewenst reclamemateriaal, zoals e-mail spam, wordt ontvangen.

Contact

Michael Reisen
Verantwoordelijke voor gegevensbescherming van de MC Group
Telefoon: +49 (0)13 20 41 101 -
Fax: +49 (0) 20 41 101-400

E-mail: dsb(a)mc-bauchemie.com